Ballon Bleu Communication header

 Vertalingen        Redactie/copywriting       Workshops      Motamo: woord naar woord       Wie ben ik?        Links

Bureaucratie

U heeft ervoor gekozen om in de Combrailles een nieuw bestaan op te bouwen, maar als buitenlander moet u nog vertrouwd raken met de Franse overheidsbureaucratie; en u spreekt nog geen vloeiend Frans. Dan wijs ik u de weg naar de juiste lokale en regionale instanties.

Motamo: woord voor woord

Regelmatig vertel ik over een woord of een uitdrukking. Kleine anecdotes om de Franse taal en cultuur beter te leren begrijpen.

Heeft u een opmerking of een suggestie, e-mail dan gerust !

De nieuwste Motamo !


Contact:  Nathalie Fischer, Ballon Bleu Communication                                           info@ballonbleu.net
               Les Buissons, 63390 Sauret-Besserve                                                      04 73 85 31 57