Ballon Bleu Communication header

 Vertalingen        Redactie/copywriting       Workshops      Motamo: woord naar woord       Wie ben ik?        Links

Bureaucratie

U heeft ervoor gekozen om in de Combrailles een nieuw bestaan op te bouwen, maar als buitenlander moet u nog vertrouwd raken met de Franse overheidsbureaucratie; en u spreekt nog geen vloeiend Frans. Dan wijs ik u de weg naar de juiste lokale en regionale instanties.


Deze site richt zich op iedereen die behoefte heeft om te communiceren in correct en duidelijk Frans - voor het werk of voor bureaucratische beslommeringen - maar die de taal daarvoor (nog) niet voldoende beheerst. Dat is natuurlijk vooral het geval indien Frans niet uw moedertaal is.

Als u Engels of Nederlands spreekt heeft u het voordeel dat u met mij kunt communiceren in de taal van uw keuze. Daardoor kan ik niet alleen uw reeds geschreven teksten vertalen, maar ook direct een tekst schrijven nadat u mij hebt uitgelegd wat u wilt communiceren. Niet alleen is dat sneller (u hoeft geen tijd te verliezen met het zelf schrijven van een document in uw moedertaal), maar ik pas uw tekst meteen aan aan de omstandigheden.

Goede communicatie is alleen mogelijk als men zich rekenschap geeft van de culturele context. Om een voorbeeld te geven: een brief aan een Franse overheidsinstantie vraagt om een mate van formaliteit en beleefdheid die men in andere landen beschouwt als overbodig of omslachtig.

Contact:  Nathalie Fischer, Ballon Bleu Communication                                           info@ballonbleu.net
               Les Buissons, 63390 Sauret-Besserve ; 04 73 85 31 57